Unizons plattform och krav inför valet 2018

33
Nära 150 kvinnorättsaktivister aktiva inom Unizons jourer på Unizons kongress 2018.

Vi bryter valrörelsens tystnad om mäns våld mot kvinnor – här är jourrörelsens krav!

|PRESSMEDDELANDEN 

Det har varit märkbart tyst om mäns våld mot kvinnor i hela valrörelsen. Det faktum att 13 kvinnor varje år dödas av en man de har eller haft en relation med, att vi i Sverige under 2017 hade 22 000 anmälda sexualbrott, 7370 anmälningar om våldtäkt, 36 600 anmälda fall av misshandel av kvinnor och flickor och att kvinnor och tjejers utsatthet för dessa brott ökar har inte prioriterats. För att inte tala om alla de modiga kvinnor och tjejer som gått samman och berättat om erfarenheter av mäns och killars sexuella övergrepp och våld under #metoo.

I en demokrati som Sverige behövs både ett brett förebyggande arbete med killar och män och kännbara konsekvenser för de som begår kriminella handlingar. Antingen eller räcker inte.

Jourrörelsen har stöttat, skyddat, förebyggt och påverkat i över 40 år. För oss är det #metoo varje dag och vi arbetar praktiskt i vardagen oavsett politiska vindar eller medieuppmärksamhet. Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som har över 90 000 stödkontakter varje år, här är vår valplattform med våra krav för ett jämställt samhälle fritt från våld:

Starka kvinno- och tjejjourer
Säkra de idéburna kvinno- och tjejjourerna med trygg och smart finansiering – Kvinna – inte klient! Barn – inte bihang! Frigörelse – inte förvaring!

Kvinnohat som grund för hatbrott: femicide
Sexistiska och kvinnohatande motiv ska innebära straffskärpning – Normaliseringen av kvinnohat måste få ett slut

Våldsprevention
Förebygg mäns och killars våld på alla nivåer – Vi kan inte stoppa våldet förrän förövaren slutar slå

Frihet från porr
Att förhindra spridningen av porr är avgörande för arbetet mot mäns våld mot kvinnor – Hur ska skolan kunna lära ut samtycke när eleverna kan titta på gruppvåldtäkter i skolkorridorerna?

Ett helhetsarbete mot sexuellt våld
Med förebyggande arbete såväl som straffskärpningar – Frihet från sexuellt våld är en mänsklig rättighet

Satsningar mot hedersrelaterat våld och förtryck
Insatser måste nå nyanlända män och kvinnor och föräldrar bättre – Kvinnors och flickors rättigheter ska stå i centrum

Barn har rätt att slippa pappas våld mot mamma
Garantera rätten till skolgång och långsiktig bostad för barn som flytt pappas våld mot mamma – Mäns våld gör tusentals barn hemlösa varje år

Läs hela valplattformen här: http://unizon.se/sites/default/files/media/unizons_valplattform.pdf

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizon.se

print