Vi är Utbildade i GDPR

94

Nu arbetar vi enligt GDPR den nya dataskyddsförordningen.
Stort tack till Unizon för denna möjlighet.

IKKR – Kvinnojouren Nina

print