Vårt land är inte bara det landet som vi födda i, utan hela jord klotet är vår land för oss som människor! Sa Nadia

6

För att diskutera Yazidiska kvinnors situation samlades också flera erfarna organisationernas representanter.

Lyckligt vis kommit vi fram till mycket bra förslag som ska följas upp tillsammans som svenska insatser till att stödja och skydda de yazidiska kvinnorna som har blivit sexslavar hos Daesh

Nadia Murad hålls en fantastiskt tal idag i Sveriges Riksdag, det var faktiskt stark och mänskligt.

För att diskutera Yazidiska kvinnors situation samlades också flera erfarna organisationernas representanter.

Lyckligt vis kommit vi fram till mycket bra förslag som ska följas upp tillsammans som svenska insatser till att stödja och skydda de yazidiska kvinnorna som har blivit sexslavar hos Daesh.

print