Unizon’s studiebesök till IKKR- Kvinnojouren NINA

7

Idag har IKKR – Kvinnojouren Nina haft ett långt möte med representanter från Unizon för rådfrågning och stöttning. Flera olika punkter togs upp, däribland de designförnyelser vi håller på med, såsom loggan, hemsidan och broschyrer. Andra punkter omfattade olika studiematerial som vi håller på att ta fram, samt Järvaveckan och vårt deltagande genom Unizon. Vi diskuterade även gränsöverskridande samarbete och specifikt fall som behöver hjälp och stöttning.

Deltagande i mötet var: Maria och Elin från Unizon, samt Suad, Halala, Stefan och Tara från IKKR. Samarbete och återkoppling kring det punkter som togs upp kommer att fortsätta följas upp och behandlas av båda parterna.

Tack för ett givande möte

IKKR – Kvinnojouren Nina
2018-05-2

print