Polis: 114 14
Kvinnofridsmottagningen i Järfälla: 08-580 327
Kvinnofrids linjen: 020-505050
Jakobsbergs sjukhus: 08-587 323 00
Akutmottagning för våldtagna kvinnor, Södersjukhuset: 08-616 46 70
Akuta fall för ambulans eller polis: 112

Viktiga länkar:
UNIZON: www.kvinnojour.com
Kvinnofridslinjen: www.kvinnofridslinjen.se