Hitta en jour nära dig

  220

  Det finns omkring 180 kvinno- och tjejjourer i Sverige. Du kan enkelt hitta den jour som ligger nära dig.

  I Sverige finns det två stora Kvinno- och Tjej jours Riksförbund.

  Unizon: Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund har mer än 130 medlemsorganisationer ( kvinnojourer, tjejjourer och andra föreningar) som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

  IKKR-Kvinnojouren Nina är medlem i Unizon

  Klicka här för se lista på alla jourer som är medlemmar i Unizon