Utbildningar och kompetensstöd

För och tillsammans med myndigheter

Det vanligaste är att vi anlitas som föreläsare, workshops/föredragshållare eller konsulter inom socialtjänst, polis, kriminalvården, migrationsverket, domstolsverket, hälso- och sjukvård, förskola/skola/högskola samt politiska nämnder.

Vi genomför också utbildningsaktiviteter i samverkan med statliga myndigheter.

Kolla gärna i vårt arkiv, och hör gärna av dig om du vill ordna kompetensutveckling med oss!

Tillsammans med samverkansparter

Vi deltar i och genomför mycket kompetensutveckling tillsammans med paraplyorganisationen UNIZON och dess stora nätverk.

Utöver det genomför vi utifrån behov och efterfrågan kompetensutveckling tillsammans med andra organisationer i det civila samhället.

Vi genomför också kompetensutveckling tillsammans med organisationer som ingår i vårt internationella nätverk (se arkivet).