Opinionsbildning

En del av vårt arbete har att göra med opinionsbildning information till allmänheten. Vi håller öppna aktiviteter på givna datum med syfte att lyfta upp och föra dialog kring kvinnorelaterade frågor med vanliga människor. Vi bjuder alltid in andra aktörer för samverkan kring dessa aktiviteter.

Sedan 2010 är vi med i Almedalen. Vi gör också offentliga uppträdande på Internationella kvinnodagen (8 mars), Internationella dagen mot avskaffande av mäns våld mot kvinnor (25 november), årsdagen av mordet på Fadime Sahindal (21 januari).

Vi ordnar också ordna kampanjer, panelsamtal, konferenser med mera, ofta i samverkan med andra aktörer.

Artiklar ur arkivet: Opinionsbildning