Opinionsbildning och information till allmänheten

Almedalen, 8-mars, 25 november, 21 januari, m fl.

Vi brukar ordna öppna aktiviteter på uppmärksammade datum och scenarios med syfte att lyfta upp våra frågor, informera och föra en dialog kring dem med vanliga människor. Vi bjuder alltid in andra aktörer att samverka med oss kring dessa aktiviteter.

Sedan 2010 är vi med i Almedalen. Vi gör också offentliga uppträdande på Internationella kvinnodagen (8 mars), Internationella dagen mot avskaffande av mäns våld mot kvinnor (25 november), årsdagen av mordet på Fadime Sahindal (21 januari).

Vi ordnar också ordna kampanjer, panelsamtal, konferenser med mera, ofta i samverkan med andra aktörer.

Artiklar ur arkivet: Opinionsbildning