Nina träffpunkt

Kvinnor och ungdomar som inte är i en akut situation eller allvarligt hotade får stöd och rådgivning genom Nina träffpunkt och rådgivningscenter, där vi arbetar med ungdomar och familjer i syfte att förebygga våld.

På Nina träffpunkt och rådgivningscenter ger vi också råd och stöd till pojkar och unga män utsatta för hedersrelaterat våld och till män som söker råd och stöd för att utöva sin parrelation, faderskap och sköta sina familjerelationer utan våld.

Inom ramen för Nina träffpunkt och rådgivningscenter arrangerar vi dessutom öppna aktiviteter såsom: studiecirklar, familjeträffar, stöd och vägledning för nyanlända, temaveckor, föredrag, kurser, kulturaftnar, panelsamtal, firande av traditionella högtider, särskilda träffar för unga, med mera.

Målgruppen för den öppna verksamheten är, beroende på aktivitet: IKKR:s medlemmar och deras familjer, IKKR:s samverkanspartner, yrkesverksamma (socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård, kriminalvården/rättsväsendet, förskola-skola-högskolan, migrationsmyndigheter, Arbetsförmedlingen samt studenter inom dessa yrken), politiska beslutsfattare, media, representanter för kyrkor och trossamfund, husvärdar och representanter för hyresvärdar, med flera.