Kvinnojouren Nina

Hedersrelaterat våld: vår förståelse

Det finns uppfattningar hos både individer och grupper i olika delar av världen om att hedersvåld skulle vara rätt enligt Islam. Sådana uppfattningar finns och tillämpas till exempel i områden där företrädare för religiösa fundamentalistiska särintressen har stort inflytande över politik och lagstiftning. De finns också bland individer och grupper i västvärlden, till exempel bland personer som behöver en enkelspårig förklaring till kvinnoförtrycket och våldet.

Faktum är att hedersvåld har sina rötter i förislamisk kultur, men även andra religiösa ideologier kan verka förstärkande och samspela med hedersstrukturer. Religion används ofta av grupper och enskilda för att legitimera och upprätthålla en mer än 2000-årig tradition av kvinnoförtryck.

Vi som jobbar inom Kvinnojouren Nina har lång erfarenhet av och särskild expertis kring arbete mot hedersrelaterat våld på individ, familj och gruppnivå både i Europa och Mellanöstern.

Kvinnojourens arbete

Kvinnojouren Nina erbjuder stödsamtal och rådgivning på svenska, arabiska, kurdiska (sorani samt kurmanji), persiska, dari, turkiska och engelska till våldsutsatta kvinnor och ungdomar. Detta sker genom personliga möten samt via telefon, e-post och chatt.

En viktig del i verksamheten är stöd och hjälp att kontakta myndigheter (polis, socialtjänst, Migrationsverket, hälsovård, sjukvård, Domstolsverket, med flera) samt bistå berörda myndigheter med vår expertis vid deras hantering av enskilda ärenden.

En socialarbetare med familjeterapeutisk kompetens erbjuder stöd både individuellt och i grupp.

Alla medarbetare i jouren är två eller trespråkiga och de flesta har egen erfarenhet av migration.

Kontakta oss om du har allvarliga problem hemma

Vi kan:

  • Hjälpa att bedöma din situation
  • Ge information och råd om vad du kan göra
  • Erbjuda professionell rådgivning av advokat
  • Hjälp dig att kontakta myndigheter
  • Hjälp dig att få skyddat boende
  • Hjälp dig att skydda dina barn eller anhöriga

Vår telefonjour tar emot samtal 7 dagar i veckan kl 10.00-22.00. Chattjouren är öppen två kvällar i veckan. Frågor om stöd och hjälp via e-post tar vi hand om löpande senast 24 timmar efter det att meddelandet inkommit till vår inbox.

Vi talar arabiska, sorani, kurmanji, persiska, dari, turkiska, svenska och engelska.

Befinner du dig utomlands? Vi kan hjälpa till!

Vi kontaktas också av utsatta kvinnor och unga som bor eller tillfälligt befinner sig i andra länder. Genom våra kontakter underlättar vi att de får hjälp på plats.

I fall där det är aktuellt hjälper vi kvinnor att komma i kontakt med svenska myndigheter samt ställer våra resurser och kompetens till förfogande för myndigheternas arbete.

Vi hjälper även män

I vår arbetsgrupp ingår också 1-2 män som kan samtala med män som söker hjälp. Kontakta oss om du behöver råd och hjälp med familjeproblem eller om du själv förtrycker din fru, dotter eller syster och vill ha hjälp att ändra dig.

Utbyte med myndigheter och frivilligt arbetande själar

Vi främjar och bistår myndigheters och frivilligt arbete med frågan genom konsultation, medling, utbildning, förmedling av kontakter, m.m.

Daglig mottagning
Gulnars berättelse – Del 2: På flykt efter ett skyddat liv
Fall, IKKRs filmer

Gulnars berättelse – Del 2: På flykt efter ett skyddat liv

Kvinnojourens statistik – 2017
Kvinnojouren Nina

Kvinnojourens statistik – 2017

Gulnars berättelse – Del 1: Tvångsäktenskap
Fall, IKKRs filmer

Gulnars berättelse – Del 1: Tvångsäktenskap

Kvinnojouren Ninas arbetssätt och erfarenheter
Kvinnojouren Nina

Kvinnojouren Ninas arbetssätt och erfarenheter

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror
Fall

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år!
Fall

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år!

Khanda sökte skydd och fann stöd hos Kvinnojouren Nina
Fall

Khanda sökte skydd och fann stöd hos Kvinnojouren Nina