Egen produktion

IKKR producerar material för både utbildning och kommunikationssyfte. Vi producerar bl.a. film och håller konstnärliga utställningar.

Filmer

Vi producerar korta, tvåspråkiga dokumentärfilmer att användas dels för att väcka insikt om vissa frågor hos allmänheten, dels som underlag i utbildningar.

Huvudtemat är våld mot kvinnor, migration, jämställdhet, mänskliga rättigheter samt civila, lagstadgade rättigheter och demokrati. I vissa fall har vi utformat också ett litet studiematerial som stöd för den person som vill visa filmerna för egna grupper.

Merparten av filmerna bygger på reella berättelser/vittnesmål. Medverkande är personer som själva har velat dela med sig av sina upplevelser. Några våldsutsatta kvinnor har berättat att de vågade söka hjälp och kontakta oss efter det att de sett någon av våra filmer på webben.

Vid utarbetande av ett manus och planeringen av en filminspelning går vi noga igenom säkerhets- och integritetsaspekter med de medverkande. Vi publicerar aldrig något utan de medverkandes godkännande.

Ur arkivet: Några av våra filmer

Utställningar

Konstnärer får möjlighet att ställa ut sina alster på Nina Familjecenters lokal. När det så sker arrangerar vi vernissage och bjuder hela familjer, samverkanspartners samt våra olika nätverk. Det ger upphov till många väsentliga samtal kring identitet, migration, integration, samhällsutveckling, konst, m.m. Det ger också upphov till många nya bekantskaper.

Artiklar

Ibland skriver vi artiklar kring aktuella frågor. De ligger alltid på vårt artikelarkiv. Vi lägger även till artiklar av gästskribenter eller externt innehåll såsom artiklar vi tycker är bra.

Ur arkivet: Artiklar