Samverkan

IKKR är medlem i paraplyorganisationen UNIZON och deltar aktivt i UNIZON:s verksamhet.

IKKR har varit drivande och redan från början utvecklat och etablerat samverkan med liknande organisationer och nyckelpersoner i Sverige, Västeuropa, Irak, Iran, Turkiet och Kurdistan. I samverkan med dem har IKKR genomfört konferenser, utbildningar och andra evenemang.

IKKR har sedan flera år aktivt medverkat med stöd till demokratiutveckling och jämställdhet i Irakiska Kurdistan, bland annat med projektstöd från Palmecenter. Du kan läsa mer om detta här.

I arbetet med kvinnor, barn och familjer utsatta för hedersrelaterat våld har IKKR samarbetat med socialtjänst och polis (referenser finns) samt med liknade organisationer utomlands. På så viss har IKKR lyckats hjälpa kvinnor och flickor som är livshotade eller som har förts/gifts bort mot sin vilja.

2009 tog IKKR initiativ till att bilda ett nätverk för organisationer i Stockholm som arbetar med jämställdhet och integration och som skapats och drivs av kvinnor med migrationsbakgrund. Nätverket bestod av 15 organisationer och var verksam i 4 år. Huvudsakliga aktiviteter var erfarenhetsutbyte och utbildning för alla i nätverket.

IKKR har också genomfört konferenser och kompetensutvecklingsaktiviteter i samverkan med kommuner och andra myndigheter, bland annat med Länsstyrelsen i Stockholm.