Personal

Verksamheten drivs med dels anställd personal dels stödinsatser från personer med formell kompetens inom juridik, jämställdhet, våld i nära relationer, pedagogik/folkbildning, folkhälsa, psykologi och familjedynamik. Merparten är två- eller trespråkiga och har egna erfarenheter av migration.

Vi har också volontärer som arbetar med vår kvinnojour. Alla volontärer har lämplig basutbildning för arbetet.

Huvudteam

Halala Rafi

Verksamhetsledare

Awing Taha

Administratör och ekonomi

Stefan Finnermark​

Revisor

Rizgar Shexani

Tolkning och översättning

Paxshan Mustafa

Lokalansvarig

Bawan Nyqwist Barzanji

IT och teknisk ersättare

Stödfunktioner

Maria-Pilar Reyes

Verksamhetsutveckling

Barbro Sjöqvist, Rebecca Lagh

Advokatbyrå, rättshjälp

Sirwan Balani

Tolkning och översättning

Bayar Fayaq

Formgivning trycksaker

Suad Majeed

Webbredaktör