Personal

Verksamheten drivs med dels anställd personal dels stödinsatser från personer med formell kompetens inom juridik, jämställdhet, våld i nära relationer, pedagogik/folkbildning, folkhälsa, psykologi och familjedynamik. Merparten är två- eller trespråkiga och har egna erfarenheter av migration.

Vi har också volontärer som arbetar med vår kvinnojour. Alla volontärer har lämplig basutbildning för arbetet.

Huvudteam

Halala Rafi

Verksamhetsledare

Awing Taha

Administration och ekonomi

Stefan Finnermark​

Revisor

Paxshan Mustafa

Lokalansvarig

Stödfunktioner

Maria-Pilar Reyes

Verksamhetsutveckling

Advokatbyrå Rebecca Lagh

Rättshjälp

Sirwan Balani

Tolkning och översättning

Rizgar Shexani

Tolkning och översättning