IKKRs Personuppgiftsbehandling

IKKR är ansvarig för att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss, i enlighet med svensk lag. Enligt lagen ska vi lämna följande information till dig när du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade av oss:

 • Medlemskapet i IKKR är frivilligt.
 • Att lämna dina personuppgifter till oss är också frivilligt, men vi behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Registrering

 • De personuppgifter som vi registrerar och behandlar är: namn, personnummer, kön, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla ett korrekt medlemsregister, hålla dig informerad om våra aktiviteter och vår verksamhet samt skicka dig nyheter angående de frågor som vi arbetar med samt, vid behov, komma i kontakt med dig snabbt.
 • Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att IKKR ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Kön registrerar vi för att några av de myndigheter som följer upp vår verksamhet kräver att vi kan redovisa könsfördelningen bland våra medlemmar.

Lagring

 • IKKR behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss och under max 2 år efter att du avslutat ditt medlemskap.
 • Att uppgifterna lagras så länge beror på att vi kan behöva dem för vår statistik, årsredovisning och annan dokumentation som myndigheterna kan begära.
 • Vi kan också – om inte du har något emot det – vilja konsultera dig eller bjuda in dig till någon aktivitet även efter det att du avslutat ditt medlemskap hos oss. Då behöver vi dina kontaktuppgifter.
 • Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter. Vi lämnar de heller aldrig till någon annan utan att du har godkänt det.

Dina rättigheter

 • Du kan alltid begära information om hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter genom att mejla till info@ikkr.org.
 • Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.
 • Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, men vi önskar att du i första hand vänder dig till oss.