Ninas vänner

Ninas vänner är privatpersoner som vid behov ställer sin kompetens eller verksamhet till förfogande för att främja och underlätta vårt arbete.

Vill du ingå i nätverket Ninas vänner, hör gärna av dig till oss.