IKKR:s kvartalsmöte

Organisationen

Den 8 juni samlades styrelsen för ett andra kvartalsmöte. Där diskuterades halv årets passerande verksamhet, utvärdering av förebyggande och kortsiktiga jourarbeten samt andra aktiviteter.

Samtidigt planerades kommande tremånaders verksamhet enligt verksamhetsplanen mer detaljerat.

Styrelsen avvaktar och aktiv deltar i de strategiska planen och utvärderingen som IKKR har för 2019.