Årsmötet 2021 genomfört

Organisationen

Den 27 mars hade vi årsmöte med 12 medlemmar fysiskt närvarande i träfflokalen som vanligtvis inrymmer kring 45 personer. De närvarande fick inte sitta var som helst utan hänvisades till sittplatser som hade placerats med tillräckligt avstånd sinsemellan. Ett kryss på bordet visade där man inte fick sitta. Obligatoriskt munskydd!

Årsmötet valde ny styrelse och fastställde en verksamhetsplan och budget för 2021. Årsredovisningen från 2020 blev godkänd och den avgående styrelse fick ansvarsfrihet. Verksamhetsledaren redovisade också det internationella projektet som IKKR genomförde 2020 i Irakiska Kurdistan. Vilken bedrift! Vi kände oss så stolta över det.

Protokoll och övriga dokument från årsmötet ska ligga på hemsidan snart.  Och, direkt efter sommaren – när de flesta är förhoppningsvis vaccinerade- kommer styrelsen att bjuda till ett stort medlemsmöte för att stämma av.   Vi kan göra justeringar i verksamhetsplanen då på önskemål från medlemmarna. Fram till dess fortsätter vi att hålla kontakt, hålla varandra informerade och driva verksamheten via zoom, e-post, chatt och telefon. Och… välkommen att följa med på våra utepromenader!