Sår!

Opinionsbildning

Gatuteater om “Vem ansvarar? Jag, du?” med skådespelare Diya Shaher.

Denna föreställning handlade om våld i nära relationer och var en av IKKR – Kvinnojouren Ninas aktiviteter på Almedalsveckan, Gotland, 2017.

Det är viktigt att använda oss av olika arbetssätt och olika typer av aktiviteter, för att synliggöra samhällsproblemen och deras alternativa lösningar.

Samt för att effekten av våra aktiviteter och vårt arbete ska kunna nå och påverka största möjliga antalet människor på olika samhällsnivåer. Ett av de arbetssätten är konst, och däribland gatuteater som direkt kan nå en publik och påverka dem.

Vi inom Kvinnojouren Nina tycker att det är viktigt att vi sprider kunskap, samt diskuterar och för dialog med människor och olika parter, men också att arbeta ute i samhället bland människor för att nå en större effekt.
Därför är fältarbete en viktig del av vårt arbete för att förebygga och motverka våld i allmänhet, men speciellt mot kvinnor, barn och ungdomar.

På så sätt sker vissa av våra aktiviteter ute i samhället bland folk, för att direkt nå människor, uppmärksamma dem på problematiken samt få dem att engagera sig i samhällsfrågan.

Gatuteatern under rubriken “Sår”, handlade om “Vem ansvarar? Jag, du?” och ägde rum under 4 olika tillfällen på Almedalsveckan i Visby.

Föreställningen var en lyckad aktivitet som lockade till sig publik och förbipasserande och ledde till olika frågor, kommentarer och diskussioner mellan publik och våra aktivister.

IKKR – Kvinnojouren Nina, 2017-07-12