Kvinnojourernas framtid diskuteras med minister

Opinionsbildning

IKKR deltog den 15 maj i UNIZON:s temadag om kvinnojourernas framtid med medverkan bland andra av ministern Ardalan Shekarabi.

Han framförde att regeringen är emot att kommunerna upphandlar skydd-och stödinsatser för våldsutsatta kvinnor och barn.

Kommunerna har dock självstyre och många har börjat upphandla dessa tjänster. Det fortsätter de ideella kvinnojourerna i ett underläge i förhållande till privata, vinstdrivande aktörer. Dagen innehöll också utbildning om ekonomi och om Idéburen Offentlig Partnerskap (IOP). Läs mer på ww.unizon.org

Hos IKKR:s verksamhetsledare Halala Rafi väckte denna dag många reflektioner: Hur blir det för kvinnojourerna som länge drivit sin verksamhet med ideella krafter och ändå utvecklat kompetens och kvaliteten att behöva nu konkurrera med privata bolag? Ska folkrörelserna försvinna nu? Halala tycker annars att informationen om IOP och föreläsningen om ekonomin var nyttiga och intressanta.