Ja till ett samhälle fritt från våld!

Opinionsbildning

Var med oss på den Internationella Dagen mot Våld mot Kvinnor!

Ja till ett samhälle fritt från våld!
Kom och var med oss, tänd ett ljus för var och en av de 36 kvinnor som dödats de senaste två åren!
Stödja kvinnojours arbete för hjälp och skydd åt våldsutsatta kvinnor.

Du kan göra skillnad!

25 november kl.15.00 –17.00

I Jakobsbergs centrum Riddarplatsen

Facebook evenemang: Klicka här…