IKKR- Kvinnojouren Ninas deltagande i Almedalsveckans Panel!

Opinionsbildning

Panelsamtal genomförd av experter om våld i nära relationer under Almedalsveckan, som anordnades av Trots kvinnojour i Gotland, IKKR- Kvinnojouren Nina, Se Barnen, Film and Tel, Stopp Film.

Panelsamtalet handlade om huruvida arbeta mot våld i nära relationer på samhällsnivå, såsom inom familjen, på skolor och arbetsplatser. Dessutom togs det upp huruvida statliga myndigheters arbete mot våld i nära relationer kan utvecklas, samt hur myndigheterna kan underlätta och stödja detta arbete, såsom via lagar, bestämmelser och ekonomiska bistånd.

Under samtalet diskuterades även kvinnojourernas arbeten, det stora ansvaret som lagts på dem i samband med deras begränsade ekonomiska resurser. Panellisterna diskuterade huruvida utvecklingar inom kvinnojourer kan uppnås samt vikten av en fast årlig budget för dem i syfte att kunna fortsätta föra kampen mot våld i nära relationer.

Halala Rafi, som representerade kvinnojourerna i panelsamtalet, la fram förslag på hur kvinnojourernas arbeten kan utvecklas, samt hur statliga myndigheter kan vara behjälpliga för detta ändamål.

Förslagen från panellisterna diskuterades och bestämdes att föras vidare till berörda myndigheter och parter. Dessutom bestämdes att med hjälp av Carin Götblad, som har en viktig roll i utveckling och stöd till kvinnojourers arbeten, skall förslagen läggas fram till jämställdhetsministern för att diskuteras och arbetas med.

Tack till alla medverkande i panelsamtalet

Carin Götblad/ Regionpolischef
Peter Munck Rosenschöld/ vd Sveriges Företagshälsor
Peter Svensson/ initiativtagare Huskurage
Rebecca Lagh/ advokat, Advokatbyrå Barbro Sjökvist AB
Halala Rafi/ verksamhetsledare IKKR- Kvinnojouren Nina
Emilie Tilstam/ producent SE BARNEN, moderator för panelsamtalet