IKKR- Kvinnojouren Nina på UNIZONs kongress

Opinionsbildning

Den 13,14 april höll UNIZON Kvinnojourernas paraplyorganisation sin årliga kongress med representanter från kvinno- och tjejjourer från hela landet samt övriga UNIZON:s medlemmar.

För kvinnojours rörelse var det viktig att kongressen antog en strategisk verksamhetsplan för UNIZONs arbete under 2019 mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld/förtryck och för våldsprevention samt akutstöd och hjälp till utsatta personer.

Jämställdhetsministern hälsade kongressdeltagarna via skype och framförde uppskattning för UNIZON:s arbete och det enorma arbetet som kvinno- och tjejjourer gör. Hon uttryckte sin vilja för fortsatt stöd.

IKKR tackar för möjligheten att träffa så många likasinnade och för UNIZONs arbete och stöd under kongressperioden och för två mycket givande kongressdagar.

Förnyelse av kontakter och givande strategi ger jourrörelse ny kraft och styrka att fortsätta.

#unizonkongress.