IKKR- Kvinnojouren Nina i Almedalsveckan 2019

Opinionsbildning

Filmvisning och panel Programmet handlade om nysvenskarnas utsatthet.

Vad är samhället och politikernas ansvar?

”Det är viktigt att utsatta kunna berätta om sina historier och berättelser, för att kunna synliggöra verkligheten av sina situationer och åka förståelse hos myndigheterna. Detta är syftet med filmen Bakom Stängda Dörrar, som handlar om ny svenska kvinnors dubbelutsatthet och hedersrelaterad våld och brott”, säger Halala Rafi verksamhetsledare

”Vi behöver börja arbeta. Vi vill ha en särskild brottsrubricering när det gäller hedersrelaterade brott” säger Olga Persson Unizons generalsekreterare.

Paneldeltagande:
Halala Rafi, Olga Persson, Rebecca Lagh, Maria Hind Aliias, Bayan Naseh Linnea Sveds.

Att ge information om IKKRs verksamhet

IKKR- Kvinnojouren Nina i en dag med bokbord och information tillsammans med andra kvinnojourer i Unizons tält.

Agerade mot våldet i TROTS Kvinnojours program

TROTS Kvinnojour har gjort ett monument om den ideella kvinnojourernas arbete. IKKR- Kvinnojouren Nina och Barbro Sjökvist & Rebecca Lagh Advokatbyrå medverkade och agerade mot våldet tillsammans med TROTS.  
Där avslöjade statistiken om antalet utsatta som bodde i skyddade boende under 2018 som var 3240.

#villdusemig