Halala Rafi i Sveriges Radio.

Opinionsbildning

Trots att nästan var sjätte ungdom lever i något slags hedersförtryck i landets tre storstäder, saknas det ändå en nationell lägesbild om det förebyggande arbetet i kommunerna. Samtalen till den nationella stödtelefonen för hedersförtryck har mer än fördubblats på tre år. Från knappt 300 samtal 2015 till nästan 680 fram till september i år.

Samtalet i kort:
Det finns handlingsplan i text, men det är viktigt att hur planen förverkligas och praktiseras.
Självklart ska utsatta personer vara i centrum, men det är viktigt att jobba med andra personer i familjen också för i förebyggande syfte, med effektiva och kontinuerliga utbildningar och informations möten.
Samarbete och samverkan mellan olika berörda enheter i kommunen (socialtjänst, familjerätten, barn och ungdomsenheten, skolan, …) bör förbättras.
Samarbete mellan kommunen och ideella krafter som är experter och kunniga i frågan är inte tillräckligt. Enligt siffror ska insatser och resurserna fördubblats också.