Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år!

Fall

Följande text publiceras med den citerade personens tillåtelse. Hennes namn och andra detaljer som kan göra det lätt att identifiera henne har ändrats. Syftet med att publicera hennes vittnesmål är dels att öka kunskapen hos allmänheten om utlandsfödda kvinnor utsatta för våld. Dels att ge mod till andra utsatta kvinnor och tjejer att söka hjälp.

Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att hon då kommer att få dödsstraff från familjen? Jag är livrädd för min man och känner att han är nära mig hela tiden för att döda mig! Vem skulle tro mig i hemlandet, att jag bor här men levt gömd från min man i tre år!

Jwan själv berättar att från första veckan som hon flyttade hit till Sverige, blev hon från början misshandlad och att hennes dåvarande man även bröt hennes näsa. I tre år har hon nu levt gömd p.g.a. mannens hotelser. Jwan kom till Sverige för att leva och vara lyckligt men har istället fått genomleva det värsta, ensam och utan någon som står henne nära och hon har inte heller kunnat leva i öppenhet. Av de fyra åren som hon bott här i Sverige har hon levt gömd i tre år och hon är livrädd för sin ex-man som hela tiden hotat med att han ska döda henne när han hittar henne.

Jwans liv är enligt henne en tragedi. Hon var förlovad med mannen i fyra år, i väntan på att han skulle komma och hämta henne från hemlandet. Dem hade ett bröllop och sedan flyttade hon hit. Jwan var inte nöjd med honom i början och accepterade först inte heller hans frieri, men eftersom hennes familj gillade honom så godkände hon till slut frieriet men hon trodde aldrig att de riktigt skulle lyckas eller bli lyckliga tillsammans.

När hon tänker tillbaka på de första månaderna de tillbringade tillsammans nämner hon att hon får svårt att andas och blir yr, så mycket sårade, hotade och misshandlade mannen henne och så många gånger kastade han ut henne utan att hon kunde göra något. Hon hoppades hela tiden på att det skulle bli bättre och därför anmälde hon först inte honom på sjukhuset när han bröt hennes näsa. Men till och med tolken märkte hur nervös Jwan var och sa till henne att om det fanns något mer att berätta så borde hon berätta det nu, annars kanske det skulle bli värre nästa gång. Då berättade Jwan till slut för läkaren vad som hade hänt.

En dag, ett tag senare, samlade mannen ihop lite av Jwans saker och kastade ut henne, utan att hon hade någonstans att bo eller någon att vända sig till. Jwan blev tvungen att kontakta släktingar som bor i andra städer och berätta för dem om vad som hade hänt. Dem kom och hämtade henne och hon flyttade in hos dem.

Jwans ex-man klagade även hos hennes familj i hemlandet. Han berättade många falska saker om henne och därmed blev mardrömmen värre, med familjens hotelser. Jwan vet inte hur men mannen lyckades få hennes familj på sin sida, emot henne. Han berättade osanna saker om henne bl.a. att hon var otrogen, att hon hade flera andra relationer och att hon stal från honom.

När Jwan och mannen gifte sig i Kurdistan hade de ett bröllop men när hon lämnade mannen lämnade hon även kvar all bevis på detta hos honom. Alla hennes dokument, handlingar, bilder och filmer. Efter att de skiljt sig krävde Migrationsverket att Jwan skulle bevisa sin identitet med handlingar som hon inte längre hade, så nu tror inte myndigheterna på henne. Jwan vet inte hur hon ska göra eller vad som kommer att hända henne i framtiden. Hon har inte längre uppehållstillstånd för att få stanna kvar i Sverige eftersom hennes handlingar saknas och på grund av att hon inte har något hos sig som kan styrka hennes identitet men hon kan inte heller åka tillbaka till hemlandet på grund av hennes familj som nu vänt sig emot henne och deras hot om att de kommer att döda henne om hon åker dit. Jwan har inga bilder eller sitt pass, och inte heller bröllopsfilmen kvar som bevis.

Efter en viss tid hittade Jwan Kvinnojouren Nina i Järfälla som hon kontaktade för att få hjälp med sin situation. Jwan är nu mycket tacksam till alla dem på jouren för deras hjälp, speciellt Halala Rafi, för all stöd och skydd som hon har fått från dem som hon anser gjort att också hon ska kunna få ett bättre liv. Halala Rafi, ansvarig för Kvinnojouren Nina berättar: ”Vi måste tro på de minsta hoten som kvinnorna möter. Vi på vår jour tar dem alla på allvar, vi utreder inte om de är sanna eller inte! Vi måste hjälpa till att skapa förtroende hos alla som söker hjälp och stöd hos oss för att kunna skydda kvinnorna på bästa sätt.”

Intervju av: Rzgar Reza Chuchani
Översättning från kurdiska: Ibrahim Koji
Textbearbetning på svenska: Kimia Ebrat