Gulnars berättelse – Del 2: På flykt efter ett skyddat liv

Fall IKKRs filmer

Del två av kvinnojouren Ninas fall ”Gulnar”.

Gulnar flyr från sitt hemland på jakt efter ett tryggt liv. I denna film berättar hon om sin resa till Sverige och hennes situation som asylsökande i det nya landet. Denna hjärtskärande berättelse kan vara en av de många händelser som sker dagligen omkring oss, bakom stängda dörrar. Kvinnojouren Nina erbjuder kvinnor som Gulnar hjälp och skydd mot hedersrelaterad våld.

Även du kan göra skillnad.

Gulnars berättelse – Del 1: Tvångsäktenskap