Gulnars berättelse – Del 1: Tvångsäktenskap

Fall IKKRs filmer

Gulnar giftes bort mot sin vilja vid 12 års åldern. Hennes hjärtskärande berättelse kan vara en av tusentals händelser som pågår dagligen omkring oss, bakom stängda dörrar. Kvinnojouren Nina erbjuder kvinnor som Gulnar hjälp och skydd mot hedersrelaterad våld.

Gulnars berättelse – Del 2: På flykt efter ett skyddat liv