Utbildningen Sexuellt våld och sårbara grupper!

Kompetensutveckling

Tillsammans med ett 20-tal andra verksamheter deltog Tara Said från IKKR – Kvinnojouren Nina i Unizons utbildningshelg, 2-3:e juni, där fokus låg på sexuellt våld och sårbara grupper.

Första dagen började med en föreläsning av Unizons generalsekreterare Olga Persson, som belyste språkets makt på olika sätt, dess konsekvenser och olika kommunikationsmetoder för att bemöta olika situationer. Dagen fortsatte med en föreläsning av Mattias Ågren från SIS.

Fokus låg då på tjejers och kvinnors utsatthet på de olika hemmen som statens institutionsstyrelse ansvarar för.
Användningen av olika arbetsmetoder för detta syfte togs upp, såsom preventiva och normkritiska metoder samt terapier för både förövare och offren som erbjuds på dessa hem.

Nästa föreläsning hölls av Carolina Ekström oh Olivia Balkstam från Barn- och ungdomsjour på teckenspråk, BOUJT. Föreläsarna belyste då döva ungdomars utsatthet i samhället och verksamhetens roll.

Dagen avslutades med Susanna Eriksson från Indile Juristbyrå, som föreläste om samtyckeslagstiftningen och rättslig stöd till sexualbrottsoffer. Bland annat tog Susanna upp utvecklingshistorisk bakom lagen samt brister och fördelar med den nya lagen.

Andra utbildningsdagen täcktes av två föreläsningar. Den första hölls av Meghan Donevan, från Talita, som pratade om forskning kring porrproduktion internationellt och i Sverige. Bland annat tog Megan upp skapandet av förövare genom pornografi, normaliseringen av porrkonsumtion, porrindustrin som både rasistiskt och sexistiskt samt frånvaron av hänsyn till samtycke och därav rena våldtäkten av kvinnor.

Utbildningshelgen avslutades med en interaktiv workshop med Adam Wassrin och Nathan Hamelberg från organisationen MÄN. Ämnet var Machofabriken, verksamhetens roll i detta ändamål och en specifik arbetsmetod som de har tagit fram med ungdomar som målgrupp.

Stort tack för Unizon som arrangerade denna utbildningshelg som berikade våra kunskaper och nätverk.

IKKR- Kvinnojouren Nina
2018-06-12