Nationell konferens om Dödsorsak: Kvinna

Kompetensutveckling

IKKR-kvinnojouren Nina deltog i denna konferens som anordnades av Unizon den 3 juni 2019.

Det närvarade representanter från 141 kvinno- och tjejjourer från hela landet samt allmänheten. 

Programmet inleddes av regionpolischefen
för Stockholmsregion och därefter hölls det presentationer och föreläsningar av Socialstyrelsen, BRÅ, advokater, forskare samt journalister och författare.

Enligt statistiken har kvinnomord i nära relation ökat till mer än hälften på bara 1 år, 2017 mördades 10 kvinnor och 2018
fördubblades antalet till 22 kvinnor.

Syftet med Unizons konferensen handlade
sammanfattningsvis om hur man når målet till nollvision för män som mördar kvinnor.