Migrantkvinnors liv och överlevnadsstrategier

Kompetensutveckling

På kvällen den 2:a mars höll IKKR en workshop om migrantkvinnors liv och överlevnadsstrategier. I inbjudan på hemsidan och affischer på offentliga platser stod:  ”Det är kvinnors erfarenheter vi ska prata om. Många bland oss har upplevt diktatur och våldsamma konflikter, varit tvungna att lämna vårt hem och familj och sedan ensamma byggt upp ett nytt hem i Sverige för våra barn. Hur har vi gjort? Varifrån har vi fått ork, tröst, hopp, inspiration?” Seminariet var ett tidigt firande av den Internationella kvinnodagen.

Deltagarna delade med sig av egna erfarenheter eller minnen från andra kvinnor de känt som trots motgångar och enorma svårigheter hittade kraft att gå vidare i livet. Kvinnor som lyckats trots allt med att upprätthålla hoppet, orka kämpa, skapa ett hem, försörja sig själva och sina barn.

Seminarieledarna Nina Kadir’s och Hawbir Kamaran’s uppmuntrande och omtänksamma sättet var avgörande för att få till stånd öppenhet, många reflektioner och ett klimat av uppskattning och respekt i rummet.

Med detta seminarium ville IKKR belysa och påminna andra och varandra om att vi kvinnor är otroligt starka och kapabla. Det är så mycket som vi har åstadkommit!

Seminariet avslutades med samkväm med mat och musik.