Machofabriken

Kompetensutveckling

Machofabriken är Unizons och MÄNs metodmaterial för att förebygga unga killars våld genom att bryta kopplingen mellan maskulinitet och våldsutövande. Det riktar sig till unga i åldern 13-25 år.

IKKR- kvinnojouren Nina, med deltagarna Bawan Barzanji och Halala Rafi, var närvarande under hela dagen för att ta del av de nya metodsmaterialen.