Lyckat seminarium för yrkesverksamma i Järfälla

Kompetensutveckling

Den 11 april bjöd Järfälla kommun in IKKR- Kvinnojouren Nina att medverka i ett lunchseminarium för ca 35 anställda i kommunen samt inom polis, hälsovård och sjukvård i Järfälla. Övrig medverkande var organisationen 1000-möjligheter.

Halala Rafi presenterade IKKR:s verksamhet och visade en kort version av den egenproducerade dokumentärfilmen Bakom Stängda Dörrar. Därefter tog hon upp två konkreta exempel på hur IKKR arbetar för att hjälpa hedersvåldsutsatta kvinnor genom insatser både i Sverige och i deras ursprungsland.

Frågor och samtal uppstod kring situationen för kvinnor i migration utsatta för mäns våld och hedersrelaterat våld. Frågorna besvarades av Halala Rafi och advokaten Rebecka Lagh som bistår IKKR med juridisk rådgivning i det löpande arbetet. Deltagarna i seminariet uttryckte därefter önskemål om närmare samverkan med IKKR.

Mikis Kanakaris från 1000-möjligheter presenterade en ny resurs som denna organisation har utvecklat för att ge stöd till unga utsatta för könsrelaterat våld i sina kärleksrelationer.

IKKR vill framföra ett varmt tack till Rita Grünbaum, samordnare mot våld i nära relationer i Järfälla kommun, som arrangerade seminariet.