Kvinnojouren Nina i Unizons Ledarskapskonferens 2018!

Kompetensutveckling

Den 30:e November 2018 deltog IKKR i Unizon’s ledarskapskonferens.

En del av konferensens teman som leddes av professionella, sakkunniga och universitetslektorer.

  • Placering på skyddat boende.
  • Motstånd och neutralisering: Kön, makt och professionalitet i arbete.
  • Processledning.
  • Våld i ungas relationer.
  • Fysisk och digital säkerhet på kvinnor, tjej och ungdomsjourer.

Vi tackar styrelsen och kansliet på Unizon för en lärorik och viktig konferens.

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.