IKKR- Kvinnojouren Nina i Järfälla kommuns utbildning

Kompetensutveckling

I syfte att vidareutveckla samverkan med Järfälla kommuns olika enheter och personal, närvarade Kvinnojouren Nina den 11 oktober 2018 i den första av två dagars utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck för runt 70 socialsekreterare, utredare och övriga anställda inom ungdomsenheten, skolor och förskolor i kommunen.

IKKRs medarbetare informerade om sin verksamhet och minglade med utbildningsdeltagarna. Det var en givande och lärorik dag.

IKKR ser framemot mer samarbete med berörda enheter och verksamheter i kommunen.