IKKR på Järvaveckan 2018!

Kompetensutveckling

Lördag var dagen med flest besökare under hela Järvaveckan. Och dagen då IKKR presenterade sin verksamhet i UNIZON:s tält som var placerad ganska centralt i området.

Många förbipasserande stannade upp, tog med sig våra tryckta broschyrer och visitkort och ställde frågor om vår verksamhet. Andra stannade och hade långa samtal med oss.

Vi deltog dessutom i Humanisternas panelsamtal om religiösa skolor där vi fokuserade på jämställdhet och behovet av  att stärka uppfattningen, hos många grupper i samhället, om kvinnors och män lika värde och rättigheter.

Ett varmt tack till Najat, Suad, Tara, Nazanin, Sirwan, Stephan och Halala för sitt arbete både under dagen och med förberedelserna för den.