IKKR på internationell träff kring våldsprevention

Kompetensutveckling

Medlemmar och representanter från olika kvinnojourer och idéburna organisationer från Sverige, Tjetjenien, Vit Ryssland, Ryssland och Österrike samlades den 17-18 juni 2017 på Vårdinge folkhögskola för att utbyta erfarenheter kring våldsprevention och arbete med förövare. IKKR/Kvinnojouren NINA var med. Träffen arrangerades av UNIZON, Kvinnojouren ANNA och MÄN för jämställdhet.

Förutom gemensamma samlingar kunde deltagarna välja mellan tre parallella workshops: preventivt arbete med ungdomar, fäder, samt arbete med förövare som sekundär prevention.

Inom det preventiva arbetet med ungdomar berättades om erfarenheter av online chatt med utsatta, metoden “machofabriken” samt om teori, analys och praktik av arbetsmetoder för prevention av hedersrelaterade våld.

Det preventiva arbetet med fäder handlade om att engagera lågmotiverade fäder i barnuppfostran, hjälpa fäder som genomgår vårdnadstvist samt problem, lösningar, strategier och långsiktighet i arbetet.

Arbetet med sekundär prevention handlade bl.a. om riktlinjer för- och standardiserade arbetsmetoder för arbete med förövare, samt rådgivningssessioner med förövare.

Diskussionerna berikades av aktivt deltagande, där olika bakgrund, perspektiv och erfarenheter av det praktiska arbetet togs upp. Vi kom vi fram till att oavsett avståndet man har till motparten, är det viktigt att ha samarbete med dem under svåra situation.

IKKR- Kvinnojouren Nina

2017-06-22