IKKR- Kvinnojouren Nina deltar i Unizons grundutbildning

Kompetensutveckling

Tillsammans med andra kvinnojourer runt om i landet deltog Bawan Nyqwist Barzanji och Sozana Amin från IKKR-Kvinnojouren Nina I UNIZONs grundutbildning för kvinnojourer.

Syftet med grundkursen är att hålla en jämn och hög kunskapsnivå hos alla medlemmar i förbundet UNIZON.