IKKR- Kvinnojouren Ninas möte med väglednings centrum i Järfälla kommun!

Kompetensutveckling

IKKR- Nina mottagningens möte med väglednings centrum i Järfälla kommun!

Syftet med möten var samarbete mellan kommunen och IKKR – Nina mottagningen, när det gäller ungdomarnas integrations process i samhället, speciellt nyanlända ungdomar i kommunen.

Detta kan handla om förebyggande arbete kring jämställdhet, attityds förändringar och de olika sociala normer och värderingar som kan påverka integrationen.