IKKR-Kvinnojouren Nina på UNIZON:s nationella kongress 2018

Kompetensutveckling

Apr 2018-04-30

Suad Majed och Halala Rafi från IKKRs kvinnojour NINA deltog i UNIZONs kongress. Kvinnojoursrörelsen är den största demokratiskt organiserad folkrörelse mot mäns våld mot kvinnor. Mer än 100 medlemsorganisationer från hela landet deltog i kongressen som enades bakom följande uttalande:

“I helgen har Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer haft kongress, nära 150 kvinnorättsaktivister har demokratiskt beslutat om förbundets framtid och valt en ny styrelse. En fristående kvinnorörelse är avgörande för en stark lagstiftning för kvinnors och barn rättigheter.”

Vi kräver gemensamt

  • ✊ Permanenta statsbidrag till kvinno- och tjejjourer som bättre kommer våldsutsatta kvinnor och barn till del. Vi vill se organisationsbidrag istället för verksamhetsbidrag, samt ett enklare ansökningsförfarande.
  • ✊ Ökade resurser till riksförbundet. Unizons medlemsantal har ökat med 60 % och medlemmarnas stödkontakter med över 100 % på sju år. Under samma tid har anslaget till riksförbundet endast höjts med 38 %.
  • ✊ Omställningspengar för att kunna möta förändrade krav och lagstiftning för skyddat boende.
  • ✊ Fortsatt möjlighet för kvinnojourer att undantas från upphandling och främjande av IOP. Mäns våld mot kvinnor ska inte vara en vinstaffär.
  • ✊ Att resurser till förändringsarbete med män och pojkar inte tas från skydd- och stödinsatser till kvinnor och flickor.
  • ✊ Frihet från porr. Vi måste ta krafttag mot porren om vi överhuvudtaget vill göra något mot mäns våld mot kvinnor. Lagstiftning för att begränsa spridning av porr, åldersverifikation på porrsajter, porrfri skola och förskola och en sex- och samlevnadsundervisning med kritiskt perspektiv på porr.

Unizons kongress 2018
Stockholm 2018-04-22