IKKR-Kvinnojouren Nina på möte om strategier mot Hedersvåld!

Kompetensutveckling

2017-11-21

Halala Rafi och Suad Ali, från IKKR-kvinnojouren Nina, och i samarbete med tre andra föreningar bjöds in av UNIZON för att delta i ett möte i syfte att diskutera och ge förslag på strategier för hur hedersvåld kan motverkas av berörda myndigheter i Sverige.

Syftet var att lägga fram förslag och politiska krav som grund för en plan för hur berörda myndigheter kan jobba med det efter valet 2018.

Vi från IKKR-kvinnojouren Nina har i åratal jobbat för att myndigheter skall ha tillgång till specifika strategier och planer för att bemöta och motverka hedersvåld.
Därför är vi glada att äntligen kunna ta detta steg framåt samtidigt som berörda statliga myndigheter förlitar sig på våra förslag och kunskaper inom området för att ta fram olika strategier.

Denna förslag innehåller 13 punkter och är relaterad till olika kommunala myndigheter, skolor, migrationsverket, landstingen, domstol och lagar samt grundläggande mänskliga rättigheter.

IKKR-kvinnojouren Nina
2017-11-17