IKKR- Kvinnojouren Nina i Järvaveckan

Kompetensutveckling

Järvaveckan är ett evenemang som handlar om att förbättra avståndet mellan de folkvalda och medborgarna.

Under den här veckan kommer flera riksdagspartier och samhällsaktörer från olika branscher att bidra Järvaveckan till att öka förutsättningar för alla medborgare att engagera sig politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan. 

Kvinnojouren Nina kommer att finnas på plats söndagen den 16:e juni 2019 från klockan 15:00-18:00

Kom gärna förbi och hälsa på, fika, diskutera och ta del av information om vårt arbete.