IKKR i Unizons Inspirationshelg

Kompetensutveckling

Tema: Könsmaktsperspektiv på psykisk ohälsa
16-17 februari 2019
Plats: Elite Marina, Saltsjöqvarn, Stockholm

Awing Taha och Halala Rafi från IKKR – Kvinnojouren NINA deltog i Unizons Inspirationshelg 16-17 februari.

Teman som lyftes upp dag ett var bland annat sexualisering av det offentliga rummet och att hur detta påverkar kvinnor och tjejer. Feministiskt perspektiv på anorexia och andra ätstörningar var en annan del i diskussionerna som tog upp hur en könsmaktsanalys i politiken påverkar det individuella bemötandet. Jackson Katz nya film “The Bystander moment – transforing rape culture at its root” visades med kort diskussion efteråt.

Språkets makt – Hur rapporterar media om mäns våld mot kvinnor var inledning på dag två. Tystnadtagning – att möta motstånd i arbete mot mäns våld i kulturvärlden en tankeväckande föreläsning av Lo Kauppi, dramatiker, regissör var avslutning på denna inspirationshelg.