Föreläsning för Arbetsförmedlingen

Kompetensutveckling

dazgai kar
20 Nov 2017

Halala Rafi, verksamhetsledare för IKKR-kvinnojouren Nina föreläste för personal på arbetsförmedlingen, tisdagen den 14:e november, 2017.

Halala tog upp, bland annat, myndigheternas bemötande av våldsutsatta personer i dagsläget, samt myndigheternas ansvar i detta bemötande, speciellt när det gäller arbetsförmedlingen.

Halala fokuserade också på samarbetet mellan IKKR-kvinnojouren Nina och arbetsförmedlingen i syfte att underlätta för hjälp och stöd för arbetslösa kvinnor och unga tjejer, vilka på grund av olika orsaker ännu inte har fått möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Fokus lades på hur detta samarbete kan utvecklas i syfte att hjälpa våldsutsatta tillbaka till arbetsmarknaden för att delvis underlätta och förbättra deras vardag.

IKKR-kvinnojouren Nina har länge varit verksam för och har haft en direkt kontakt och samarbete med olika berörda myndigheter i syfte att stärka samarbeten för att motverka våld och hjälpa våldsutsatta personer.

Vi har därför jobbat på att uppmuntra och hjälpa kvinnor att vara självständiga och komma in i arbetsmarknaden, vilket har en direkt effekt på deras frihet i livet och styrkan i att fortsätta sin vardag.

IKKR-kvinnojouren Nina
2017-11-18