Att träffa HBTQ vänner

Kompetensutveckling Opinionsbildning

Tillsammans med UNIZON och Brottsofferjouren arrangerade RFSL ett utbildningstillfälle för jourer och andra intresserade runt om i landet.

Syftet med utbildningen var att ge rätt verktyg och kunskap för att på ett bättre sätt bemöta homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer som utsätts för sexuell våld.

IKKR Kvinnojouren Nina var en av de jourer som deltog i utbildningen