Uppföljning: Projekt demokrati och jämställdhet i Irakiska Kurdistan

Internationellt

Vi delar erfarenheterna och blickar framåt!

Den 13 april ordnade IKKR ett uppföljnings- och avstämningsmöte via Zoom för det svenska teamet i vårt projekt om demokrati och jämställdhet i Irakiska Kurdistan, som under 2020 skedde i samverkan med PAO, PDO och nyckelpersoner inom myndigheter, yrkesgrupper och det civila samhällets organisationer.

Mötets syfte var att utbyta idéer om projektet än så länge, och stämma av inför nästa fas, maj 2021–mars 2023, om det ansökta bidraget beviljas. Deltagare var Maria del Pilar Reys, Halala Rafi, Rebecca Lagh, Rizgar Shekani, aktiv från Kurdistan under projektets gång, samt Sirwan Balani, tolk och översättare.

Vi diskuterade det nya arbetssättet, med dialog via Zoom mellan deltagare Sverige och Irakiska Kurdistan, och fick höra om synpunkter från ungdomar och andra som var involverade på plats. Vi diskuterade även den professionella stöd- och rådgivningsgruppen med advokater, filmmakare och representanter inom berörda myndigheter.

Gruppens erfarenheter var i överlag mycket positiva och de visade mycket engagemang. Samtliga vill nu fortsätta att medverka i projektet och ser framemot ett positivt svar på ansökan om bidrag. Vi håller tummarna!