Ezdi kvinnor – berättelser och motstånd!

Internationellt

Den 19:e maj 2018, anordnade IKKR ett seminarium med Bahar Munzir, ordförande för People’s Development Organization (PDO) verksamhet i Irakiska Kurdistan, på besök i Sverige. PDO arbetar för jämställdhet och mot våld mot kvinnor i Norra Irak. Temat för seminariet var hur PDO jobbat för och med Ezdi kvinnor som har räddats ifrån IS och återvänt till sina samhällen.

Bahar illustrerade sin presentation med dokumentärfilmer, diabilder och statistik. Den senaste omfattade bl.a. antal fall, både enskilda kvinnor och familjer, som organisationen jobbat med, samt organisationens erbjudande av olika sorters stöd och hjälp såsom psykosocialt stöd och olika aktiviteter. Syftet med dessa insatser är att engagera kvinnorna/familjerna i rehabiliteringen genom att erbjuda dem ett sunt sammanhang och en strukturerad daglig sysselsättning så att alla kan må bättre. Bahars presentation följdes av öppna frågor och samtal mellan de närvarande (ca 45 personer). Samtalet berörde bland annat svårigheter i PDOs arbete, olika metoder de använder sig av samt vilka resultat som organisationen har uppnått.

En av de svårigheter och behov som togs upp i samtalen var fallen då kvinnorna blivit gravida och fått barn under tiden de varit bortförda av IS. Bland annat familjernas bemötande och inställning till det samt kvinnornas svårigheter att träffa, eller överhuvudtaget kunna få kontakt igen med sina barn, vilka är omhändertagna av IS eller av irakiska staten.

PDO har arbetat intensivt med återvändande Ezdi kvinnors familjer för att förmå dem att acceptera situationen och välkomna sina döttrar tillbaka. Inom ramen för det har PDO lyckats att öppet, under vissa aktiviteter och bland befolkningen på lägren, börja prata om sexuellt våld och dess konsekvenser, vilket många av Ezdi kvinnorna har varit med om och fortfarande lider av.

Seminariet följdes av sång med den mycket uppskattad artisten Laura Arif. Kvällen avslutades med varm gemenskap och avspända samtal bland alla de närvarande.

Vi tackar alla som kom och berikade denna dag, delade med sig av sina kloka ord och tankar kring ämnet och bidrog till det praktiska genomförande. Ett speciellt tack till: Awing, Suad, Tara, Nian, Midia, Pakhshan, Awat, Gwli, Hawbir, Dilsoz, Stefan och Halala. Tack också till Bayar för design av affischen/poster och till Komala TV som spelade in seminariet.

IKKR – Kvinnojouren Nina, 2018-05-23