Sawan och den 27 år äldre maken!

IKKRs filmer

Sawans (pseudonym) berättelse om sitt liv i Sverige tillsammans med den 27 år äldre maken. Ett år med många mardrömmar som hon får bära i hela sitt liv. Sawan är definitivt inte ensam. Det som har hänt henne kan hända någon annan runt omkring oss just nu. Genom ökad förståelse och uppmärksamhet kan vi tillsammans göra skillnad. Just du kan göra skillnad.