IKKR- Kvinnojourens Ninas deltagande på Almedalsveckan på Gotland!

IKKRs filmer, Opinionsbildning

Almedalsveckan 2017 Filmfestival: Minibio på Visbys centrala gator

Under Almedalsveckan 2017 anordnades en minibio av TROTS Kvinnojour på Gotland, i samarbete med IKKR- Kvinnojouren Nina, Folkets bio, Se Barnen och Stop Film. Minibion var en del av Almedalens filmfestival, och gick under rubriken “Våga se, våga lyssna, våga agera”.

Minibion placerades på en av Visbys centrala gator, där tre kortfilmer spelades upp hela veckan. Detta fångade upp många förbipasserandes uppmärksamhet, och ledde till många uppskattande besökare.

Kortfilm: Gör inte så med min syster

Kvinnojouren Ninas bidrag till minibion var den egenproducerade kortfilmen “Gör inte så med min syster”, som belyser en typ av våld i hemmet som många unga första- och andragenerationsinvandrare upplever.

Kortfilmen handlar om hur mannen i invandrarfamiljer ofta berövar ungdomen, och särskilt unga kvinnor, sina rättigheter och frihet. Det kan röra sig om val av kärlekspartner, rätten att gå ut på fritiden eller användning av mobiltelefon. Vi får insyn i varför utsatta inte når fram till myndigheter, och hur detta kombinerat med våldet samt samhällspress leder till förödande resultat.

Filmen lämnade starka intryck hos många i publiken och uppskattades stort. Genom att synliggöra problemet har vi tagit ett steg till att förebygga den!

Vill du se kortfilmen i utbildningssyfte?

I utbildningssyfte hyr vi ut kortfilmen “Gör inte så med min syster” till myndigheter, organisationer och företag. Hör av er vid intresse.

Om kortfilmen

“Gör inte så med min syster” är en kortfilm är producerad i Sverige och Norge, sponsrat av Kvinnojouren Nina.

Regi: Peshawa Halabjaiy, Sarkaw Gorani
Kamera: Hersh Lawzhay
Skådespelare: Shene Aziz, Mariwan Kamal, Shada Omer
Redigering och musik: Sahand Shamal

Trailer: Gör inte så med min syster