Mäns våld mot kvinnor i Sverige: Statistik och kunskapsläge 2011

Artiklar

Mäns våld mot kvinnor är en mansfråga som ytterst handlar om säkerhet. Det strukturella våldet som riktas mot kvinnor i deras vardag är i högsta grad ett säkerhetspolitiskt problem. Runt om i världen står män för mer än 90 procent av alla våldshandlingar – handlingar som drabbar såväl män som kvinnor, vare sig det kallas fotbollsvåld, inbördeskrig, lägenhetsbråk eller våld i hederns namn.
Mäns våld är ett samhällsproblem som angår oss alla, och våld och hot om våld
är en komplex fråga som behöver belysas från många aspekter. Våld och hot om
våld handlar inte om biologi utan om makt och maktutövning. Vi väljer dock att
i denna rapport framförallt belysa männens roll och ansvar.

Klicka här för att läsa rapporten

Källa: Feministiskt initiativ